28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiedziany podczas XII Forum Cen Transferowych pakiet uproszczeń w zakresie cen transferowych.

Zwracamy szczególną uwagę na następujące rozwiązania:

  • Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych – oświadczenie będzie stanowić element informacji o cenach transferowych TPR.
  • Brak obowiązku sporządzania analiz cen transferowych dla transakcji zawieranych przez podatników będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla tzw. „transakcji rajowych”.
  • Wydłużenie terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych z 7 dni do 14 dni.
  • Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.
  • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TPR do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.
  • Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji.
  • Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji tzw. czystego refakturowania.
  • Doprecyzowanie przepisów odnoszących się do źródeł danych do sporządzenia informacji o cenach transferowych TPR oraz zakresu analizy cen transferowych wymaganej w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną.

Uwagi w ramach prekonsultacji podatkowych można zgłaszać do 2 lipca 2021 r.

Informacje na temat pakietu uproszczeń zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z Cenami Transferowymi, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.