Od lat z powodzeniem świadczymy usługi stałego wsparcia podatkowego, zapewniając szybkie odpowiedzi na pytania naszych Klientów.

Jest to jedna z najczęściej wybieranych form współpracy przez firmy. Wielu naszych Klientów ceni sobie bowiem możliwość szybkiego skonsultowania zaistniałych problemów podatkowych, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Współpraca w ramach bieżącego doradztwa podatkowego pozwala nam na dobre zapoznanie się z sytuacją ekonomiczno-podatkową naszych Klientów. To z kolei wpływa pozytywnie na trafność i efektywność proponowanych przez nas rozwiązań.

Stałe doradztwo pozwala na bieżące reagowanie na aktualne problemy podatkowe i obejmuje:

  • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności gospodarczej klienta;
  • analizę umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych pod względem ich poprawności oraz wynikających z nich konsekwencji podatkowych;
  • konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta;
  • przygotowywanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z organami podatkowymi (przygotowywanie wniosków, wizyt w siedzibach organów, itd.);
  • uczestnictwo w spotkaniach ‒ ustalenia dokonane w trakcie spotkań mogą być na życzenie Klienta potwierdzone pisemnymi opiniami.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426

Bartłomiej Biały

Partner I Członek Zarządu I Praktyka Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych

Partner I Członek Zarządu I Praktyka Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych

E: b.bialy@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00, 609 349 949